แอพลิเคชันของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ขนถ่ายถุงจำนวนมาก